Volkswagen Touran

VW Touran

 AutoStyle VW Touran

 

VW Touran

.. .. .. ..
+ +
VW Touran 2010 - ... 1.2 TSI 105.. 129.. 175 243 24 68 18000
VW Touran 2010 - ... 1.4 TSI 140.. 190.. 220 270 50 50 18000
VW Touran 2010 - ... 1.6 TDI 90.. 138.. 230 305 48 75 18000
VW Touran 2010 - ... 1.6 TDI 105.. 138.. 250 305 33 55 18000
VW Touran 2010 - ... 2.0 TDI 110.. 188.. 250 426 78 176 18000
VW Touran 2010 - ... 2.0 TDI 136.. 188.. 320 426 52 106 18000
VW Touran 2010 - ... 2.0 TDI 140.. 188.. 320 406 48 86 18000
VW Touran 2010 - ... 2.0 TDI 177.. 208.. 350 426 31 76 18000
VW Touran 2010 - ... 2.0 TDI 170.. 208.. 350 426 38 76 18000

VW Touran I

.. .. .. ..
+ +
VW Touran 2003 - 2010 1.4 TSI 140.. 174.. 220 304 34 84 18000
VW Touran 2003 - 2010 1.4 TSI 170.. 205.. 240 304 35 64 18000
VW Touran 2003 - 2010 1.9 TDI 90.. 144.. 210 325 54 115 18000
VW Touran 2003 - 2010 1.9 TDI 100.. 144.. 250 325 44 75 18000
VW Touran 2003 - 2010 1.9 TDI 105.. 144.. 250 325 39 75 18000
VW Touran 2003 - 2010 2.0 TDI 136.. 179.. 320 406 43 86 18000
VW Touran 2003 - 2010 2.0 TDI 140.. 179.. 320 406 39 86 18000
VW Touran 2003 - 2010 2.0 TDI 163.. 205.. 350 426 42 76 18000
VW Touran 2003 - 2010 2.0 TDI 170.. 205.. 350 426 35 76 18000