Volkswagen Touareg

VW Touareg

 AutoStyle VW Touareg

 

VW Touareg

.. .. .. ..
+ +
VW Touareg 2010 - 3.0 TDI 211.. 294.. 550 640 83 90 19000
VW Touareg 2010 - 3.0 TDI 245.. 294.. 500 640 49 140 19000
VW Touareg 2010 - 3.0 TDI 204.. 272.. 400 505 68 105 19000
VW Touareg 2010 - 3.0 TFSI 333.. 405.. 440 520 72 80 19000
VW Touareg 2010 - 4.2 TDI 340.. 386.. 800 904 46 104 20000

 Volkswagen Touareg I

.. .. .. ..
+ +
VW Touareg 2007 - 2010 2.5 TDI 163.. 207.. 400 487 44 87 19000
VW Touareg 2007 - 2010 3.0 TDI 211.. 279.. 500 581 68 81 19000
VW Touareg 2007 - 2010 3.0 TDI 240.. 294.. 500 606 54 106 19000
VW Touareg 2007 - 2010 3.0 TDI 224.. 279.. 500 581 55 81 19000
VW Touareg 2007 - 2010 5.0 TDI 313.. 376.. 750 858 63 108 20000
VW Touareg 2007 - 2010 5.0 TDI 350.. 406.. 850 985 56 135 20000

 Volkswagen Touareg I

.. .. .. ..
+ +
VW Touareg 2002 - 2007 2.5 TDI 163.. 207.. 400 487 44 87 19000
VW Touareg 2002 - 2007 3.0 TDI 211.. 274.. 500 581 63 81 19000
VW Touareg 2002 - 2007 3.0 TDI 224.. 279.. 500 581 55 81 19000
VW Touareg 2002 - 2007 5.0 TDI 313.. 376.. 750 858 63 108 20000