Hyundai Santa Fe

- Hyundai Santa Fe

 AutoStyle Hyundai Santa Fe

 

Hyundai Santa Fe


.. .. .. ..
+ +
Hyundai Sante Fe 2006 - 2.0 CRDi 113.. 144.. 255 304 31 49 16000
Hyundai Sante Fe 2006 - 2.0 CRDi VGT 125.. 157.. 285 335 32 50 16000
Hyundai Sante Fe 2006 - 2.0 CRDi 150.. 180.. 335 390 30 55 16000
Hyundai Sante Fe 2006 - 2.2 CRDi VGT 150.. 184.. 350 426 34 76 16000
Hyundai Sante Fe 2006 - 2.2 CRDi 197.. 233.. 422 487 36 65 16000